โอเมก้า 3 ,6 และ9 สารอาหารที่จำเป็นต่อลูกรักของคุณ

โอเมก้า 3 6 9 สารอาหารที่จำเป็นต่อลูกรักของคุณ
คงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากให้ลูกที่คุณรักเจริญเติบโตไปพร้อมกับพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย สมอง จิตใจที่ดี และอยากให้ลูกสูงด้วย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพก็ควรเลือกอาหาารบำรุงสมองเด็กอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้ลูก โดยเฉพาะการเลือกนมโคแท้ 100%ให้ลูกของท่านดื่ม ซึ่งนมนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญต่อพัฒนาการของลูกอย่างมาก แต่กินอะไรให้ลูกฉลาด มีสารอาหารชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพร่างกายของเด็กตั้งแต่แรกเกิดกันเลยก็คือเจ้าโอเมก้า สำหรับโอเมก้านั้นคืออะไรมีอะไรบ้างและจำเป็นอย่างไรบ้างกับเด็กๆ
โอเมก้ามี สามกลุ่ม คือ โอเมก้า 3 6 9 ซึ่งก็คือกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวและเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เนื่องจากว่าร่างกายของคนเราไม่สามารถผลิตหรือสร้างเองได้ ถ้าหากขาดก็จะทำให้ร่างกายขาดความสมดุล ซึ่งมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆโดยเฉพาะในเด็ก การรับเข้าสู่ร่างกายนั้นก็ต้องเป็นปริมาณที่พอเหมาะและเพียงพอต่อความต้องการ โอเมก้า 3 และ 6 ,มีผลต่อระบบการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน และยังมีผลต่อการช่วยควบคุมอาการของการอักเสบต่างๆ โรคเรื้อรังต่างๆอีกด้วย ในโอเมก้า 3 และ 6 จะทดแทนกรดไขมันอิ่มตัว และจะไม่เพิ่มระดับของไขมันให้กับร่างกาย ส่วนโอเมก้า 9 นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจาก โอเมก้า 3 และ 6 คนเรายังไม่คุ้นเคยสักเท่าไรเพราะร่างกายสามารถผลิตขึ้นเองโดยต้องอาศัยเมก้า 3 และ 6 เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสร้างโอเมก้า 9 ขึ้นมา เพราะฉะนั้น โอเมก้าทั้งสามชนิดจึงมีผลสืบเนื่องกัน หากร่างกายสร้างโอเมก้า 9 ขึ้นมาแล้วนั้นก็จะเป็นตัวช่วยในการแข็งตัวของเลือดได้ดี อีกทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดหลอดเลือดตีบตันได้
สำหรับเด็กแล้ว โอเมก้า 3 6 9 จะช่วยพัฒนาเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยตรง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการควบคุมการทำงานของสมองให้ทำงานตามปกติอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มสมาธิ ความจำ รวมถึงทำให้เด็กๆมีทักษะในการอ่านเขียนที่ดี ซึ่งพัฒนาการทางด้านสมองของเด็กนี้สามารถเริ่มได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ควรบริโภคอาหารและนมที่มีสารอาหารโอเมก้าด้วยเพื่อเสริมให้คุณลูกมีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มในครรภ์
เมื่อทราบเช่นนี้แล้วว่าโอเมก้าคือกรดไขมันนั่นเองและยังเป็นไขมันชนิดจำเป็นต่อร่างกายอีกด้วยร่างกายขาดไม่ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กโดยเฉพาะทางด้านสมองที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาอาหารและนมโคแท้สำหรับเด็กจึงสำคัญไม่ควรละเลยเพื่อให้เด็กเติบโตมาเป็นกำลังสมองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต

Leave a Reply